Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for 20m
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
14074.000
??
TU FT8
20-Feb 09:51
14276.000
??
tnx qso
20-Feb 09:51
14015.000
??
20-Feb 09:50
14020.000
??
MO-03
20-Feb 09:50
14260.000
??
20-Feb 09:49
14014.900
??
TNX QSO CW
20-Feb 09:49
14073.800
??
BPSK31
20-Feb 09:48
14074.000
??
tnx QSO FT8
20-Feb 09:47
14250.000
??
TNX FOR NICE QSO 55/73 RONNY
20-Feb 09:46
14020.000
??
Mo03
20-Feb 09:46
14235.000
??
CQ DX
20-Feb 09:46
14012.400
??
TNX QSO CW
20-Feb 09:45
14074.000
??
is0chy
20-Feb 09:44
14073.500
??
WFF SPFF-1181
20-Feb 09:44
14178.000
??
20-Feb 09:43
14024.000
??
73....LZ1RE
20-Feb 09:42
14276.000
??
CQCQCQ 100 YEARS LITHUANIA
20-Feb 09:42
14181.000
??
CQ CQ DX
20-Feb 09:42
14276.000
??
20-Feb 09:40
14074.000
??
ft8 tnx
20-Feb 09:38
14074.000
??
ft8 tnx
20-Feb 09:38
14031.000
??
CQ CQ DX
20-Feb 09:37
14160.000
??
tnx QSO
20-Feb 09:36
14195.000
??
CQ CQ!!
20-Feb 09:35
14074.000
??
tnx QSO FT8
20-Feb 09:35
14073.500
??
WFF ONFF-0628
20-Feb 09:35
14195.000
??
thanks 73
20-Feb 09:33
14212.000
??
20-Feb 09:33
14074.000
??
tnx ft8
20-Feb 09:32
14073.500
??
tnx 73
20-Feb 09:32
14034.000
??
gDX
20-Feb 09:30
14073.500
??
73 ONFF
20-Feb 09:30
14260.000
??
20-Feb 09:30
14129.900
??
20-Feb 09:29
14195.000
??
tnx zac, 59+20db here.73
20-Feb 09:29
14074.000
??
tnx qso FT8,73.
20-Feb 09:27
14074.000
??
TNX73/FT8
20-Feb 09:27
14195.000
??
20-Feb 09:27
14034.000
??
73....LZ1RE
20-Feb 09:26
14178.000
??
QRA: GARY CQ CQ
20-Feb 09:25
14074.000
??
tnx ft8
20-Feb 09:25
14160.000
??
gDX
20-Feb 09:24
14260.000
??
TNX QSO! 73!
20-Feb 09:23
14195.000
??
20-Feb 09:23
14034.000
??
7point DIPLOM LZ140
20-Feb 09:22
14072.500
??
danke Czeslaw 73
20-Feb 09:22
14024.000
??
tnx QSO
20-Feb 09:21
14018.000
??
20-Feb 09:21
14260.000
??
tnx QSO
20-Feb 09:21
14072.500
??
tnx qso Kestutis 73
20-Feb 09:21

 

Powered by 9H1LO DX Engine