Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for 40m
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
7090.000
??
mvca-0596 dme-11039
30-May 09:12
7007.600
??
30-May 09:12
7132.000
??
ISS award
30-May 09:12
7160.000
??
DAI TC0224 COTA
30-May 09:10
7076.700
??
JT65
30-May 09:08
7183.000
??
sota DM/HE-045
30-May 09:07
7145.000
??
DOS EST.ANFORA EB5HGK
30-May 09:04
7098.000
??
ACTIVIDAD QRT
30-May 09:03
7145.000
??
Trofeo Anfora 2017
30-May 08:58
7180.000
??
ARI 90 YEARS K90ARI1
30-May 08:57
7160.000
??
COTA award e DAI TC 0224
30-May 08:55
7152.000
??
30-May 08:52
7080.000
??
ANFORA DE MANISES
30-May 08:52
7098.000
??
MVMA-0616 CMA-004
30-May 08:52
7176.000
??
fondation le havre merc gilbert
30-May 08:51
7098.000
??
??ltimas llamadas
30-May 08:51
7147.000
??
1 POINT COTA AWARD
30-May 08:51
7121.000
??
COTA Award
30-May 08:48
7147.000
??
COTA award
30-May 08:47
7115.000
??
VGT-052 DME-43077
30-May 08:46
7160.000
??
dai tc0224 + cota
30-May 08:46
7160.000
??
13' diploma cota 1 p big Ivo
30-May 08:46
7176.000
??
SES LE HAVRE FONDATION
30-May 08:43
7190.000
??
JO27IO81 very sporadic
30-May 08:41
7011.000
??
30-May 08:41
7098.000
??
Frecuencia Correcta
30-May 08:40
7088.000
??
30-May 08:39
7176.000
??
cq not many takers
30-May 08:36
7152.000
??
ERMITA EA-263
30-May 08:36
7160.000
??
Special Call
30-May 08:35
7152.000
??
EA-263 DME-03088
30-May 08:34
7121.000
??
COTA AWARD
30-May 08:33
7115.000
??
vgt052 dme 43077 59+
30-May 08:32
7033.100
??
S5/CP-014 Sorta 982m
30-May 08:32
7033.100
??
S5/CP-014
30-May 08:28
7160.000
??
DAI-TC0224 + AW.COTA 1 Pt
30-May 08:28
7152.000
??
30-May 08:27
7160.000
??
DIPL. COTA Pt 1 progressivo 1584 + DAI-TC0224
30-May 08:26
7115.000
??
30-May 08:26
7098.000
??
30-May 08:23
7115.000
??
VGT052. DME43077
30-May 08:23
7098.000
??
MVMA-0616 CMA-004 DME-29094
30-May 08:21
7042.000
??
tnx QSO PSK63
30-May 08:20
7120.000
??
cq sota s5/ks029
30-May 08:19
7033.000
??
SOTA S5/CP-014
30-May 08:19
7098.000
??
MVMA-0616 CMA-004 DME-29094
30-May 08:15
7098.000
??
ESE-063 DME-41099
30-May 08:13
7170.000
??
CQ
30-May 08:12
7160.000
??
DIPL. COTA + DAI-TC0224
30-May 08:12
7160.000
??
13' diploma COTA big IVO
30-May 08:11

 

Powered by 9H1LO DX Engine