Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for 70cm
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
435850.000
??
SAT FO-29 TNX CW George 73
20-Nov 06:46
435848.000
??
SAT FO-29 TNX QSO Nick 73
20-Nov 06:45
435842.000
??
SAT FO-29 TNX QSO Leo 73
20-Nov 06:44
435837.000
??
SAT FO-29 TNX CW Attila 73
20-Nov 06:43
435850.000
??
TNX SAT QSO VIA FO-29
20-Nov 00:05
435865.000
??
TNX SAT QSO VIA FO-29
20-Nov 00:05
435850.000
??
TNX SAT QSO VIA FO-29
20-Nov 00:04
435850.000
??
TNX SAT QSO VIA FO-29
20-Nov 00:04
435035.000
??
Via EO-88 (Nayif-1) TNX 73
19-Nov 22:28
435140.000
??
JN87MOJO54UC AO-73 CW tnx
19-Nov 20:06
435135.000
??
TNX FOR QSO SAT
19-Nov 18:21
435135.000
??
JN87MOJN70CN AO-73 SSB 73
19-Nov 18:20
435330.000
??
JN01NIIM99SL
19-Nov 16:49
432100.000
??
DM52VTDM41KX
19-Nov 14:55
432200.000
??
LO20QBLN46AE 569
19-Nov 14:43
435080.000
??
JN87MOJO20VX UKUBE-1 SSB 73
19-Nov 14:03
433350.000
??
19-Nov 12:56
432220.000
??
CQ CQ beam 9A/YU.
19-Nov 12:09
432090.000
??
FM02EL87 54 53
19-Nov 11:56
435280.000
??
TNX Via CAS-4B
19-Nov 11:15
432290.000
??
jo40-jn99 674km tnx!
19-Nov 11:04
432208.000
??
JO31FWJN79FX
19-Nov 10:57
432220.000
??
cq test 57
19-Nov 10:52
432208.000
??
cq test 599
19-Nov 10:51
432170.000
??
correction jn87 691km
19-Nov 10:34
432220.000
??
JO31FWJN69MJ
19-Nov 10:33
432170.000
??
jo40-jn98 704km
19-Nov 10:33
432220.000
??
CQ CQ beam 9A/YU (CW)
19-Nov 10:29
432235.000
??
jo40-jn89 612km strong!
19-Nov 10:22
432255.000
??
jo40-jn79 tnx!
19-Nov 10:07
432185.000
??
JN94HP ACTIVITY
19-Nov 09:59
432215.000
??
jo40-jn77 538km
19-Nov 09:58
432166.000
??
jn79jo20
19-Nov 09:56
432268.000
??
jo40-jn99 663km!
19-Nov 09:47
432165.000
??
jo40-jn79
19-Nov 09:37
432310.000
??
JN52WAJN81GD
19-Nov 09:32
432260.000
??
jo40-jn89 598km strong
19-Nov 09:19
432221.000
??
jn69
19-Nov 09:06
432210.000
??
jn79jo20
19-Nov 09:01
432182.000
??
19-Nov 08:57
432471.000
??
PI4 -4 dB 746 km
19-Nov 08:38
435850.000
??
SAT FO-29 TNX CW QSO 73
19-Nov 07:45
435850.000
??
SAT FO-29 TNX CW Attila 73
19-Nov 07:44
435848.000
??
SAT FO-29 TNX QSO Gena 73
19-Nov 07:43
432100.000
??
DM41KXDM42JH +20 GOOD SIG
19-Nov 04:38
432100.000
??
DM41KXDM43DJ s3
19-Nov 04:16
432100.000
??
DM41KXDM42JH 20+
19-Nov 04:13
435859.800
??
JN01NIJN04
18-Nov 21:11
435860.100
??
JN01NIIO80BU
18-Nov 21:08
435000.000
??
KM72MTJN04IU
18-Nov 19:34

 

Powered by 9H1LO DX Engine