Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for HF
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
3746.000
??
OM Andy - DG5YHE; QRZ.COM!
23-Feb 20:23
7074.000
??
FT8 up ,,, tnx 73s
23-Feb 20:23
14026.000
??
23-Feb 20:23
7022.000
??
tu wkd up 2
23-Feb 20:23
1852.000
??
tnx oso 73s
23-Feb 20:23
3538.000
??
CQ CQ
23-Feb 20:22
1839.000
??
PSK31
23-Feb 20:22
3750.000
??
Special PDF diplom 100
23-Feb 20:22
7074.000
??
TNX 4 QSO FT8 GL 73
23-Feb 20:22
3784.000
??
CQ CQ yl Andreja
23-Feb 20:22
7090.000
??
calling CQ
23-Feb 20:21
7132.000
??
ARPI AWARD I CARABINIERI 5P.
23-Feb 20:21
3693.000
??
cq carabinieri
23-Feb 20:21
1823.900
??
CQ
23-Feb 20:21
14076.400
??
23-Feb 20:21
14075.800
??
23-Feb 20:21
3750.000
??
23-Feb 20:21
7090.000
??
23-Feb 20:20
3532.000
??
UP UP 1
23-Feb 20:20
3509.000
??
Simplex
23-Feb 20:20
3509.000
??
UFB MOZ T U 569. BEST DX.
23-Feb 20:19
14026.000
??
CQ CQ
23-Feb 20:19
3774.000
??
Cq cq 58 op.Geoffry
23-Feb 20:19
14240.000
??
23-Feb 20:18
14320.000
??
KFF-0665 55 in GA
23-Feb 20:18
18100.000
??
TU Cliff for FT8 QSO
23-Feb 20:18
3558.000
??
73/gl ruda
23-Feb 20:18
14235.000
??
Thanks for QSO Richard
23-Feb 20:18
1845.000
??
cq
23-Feb 20:18
7041.100
??
BPSK31
23-Feb 20:17
3532.000
??
UP 1 Special PDF diplom 100
23-Feb 20:17
7074.000
??
ft8
23-Feb 20:17
14074.600
??
23-Feb 20:17
28400.000
??
Chamada Geral 10 Metros.
23-Feb 20:16
1823.900
??
hr 599 cq cw
23-Feb 20:16
3518.700
??
23-Feb 20:16
7004.700
??
Heard in MA
23-Feb 20:16
1825.000
??
559
23-Feb 20:16
3520.300
??
23-Feb 20:16
7022.000
??
Cq-in strong UP
23-Feb 20:15
7074.000
??
FT8 tnx marco 73s
23-Feb 20:15
7010.000
??
tnx qso
23-Feb 20:15
3662.000
??
PLACA Y TROFEO HERMANDADES
23-Feb 20:15
28410.000
??
Cq Cq 10 Metros.
23-Feb 20:15
10106.000
??
IOTA NA103 Montserrat tnx 5w qrp
23-Feb 20:15
3509.000
??
559 GL MOZ.
23-Feb 20:14
14034.000
??
cq
23-Feb 20:14
14240.100
??
CA Riverside
23-Feb 20:14
14075.900
??
23-Feb 20:14
14074.600
??
23-Feb 20:14

 

Powered by 9H1LO DX Engine