Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for VHF
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
144300.000
??
LO48TOLP30OF 57 today,tnx!
24-Nov 12:55
50260.000
??
FN31KIEN63UE
24-Nov 12:55
50145.000
??
52
24-Nov 12:54
50260.000
??
FN85QREM95CQ Nice ping from NC
24-Nov 12:51
50260.000
??
FN31KIEM48RJ
24-Nov 12:51
50260.000
??
FN31KIEM25FI
24-Nov 12:50
50067.000
??
EL88TXEL98HN
24-Nov 12:50
50260.000
??
FN31KIEM79NC
24-Nov 12:48
50260.000
??
FN85QREN82BK Tks MSK144 QSO
24-Nov 12:47
50145.000
??
Big signal tnx Lee
24-Nov 12:47
144185.000
??
FM27>FN31
24-Nov 12:47
50260.000
??
EN82FN85
24-Nov 12:47
50145.000
??
nice signal tnx Dave
24-Nov 12:46
50145.000
??
tnx
24-Nov 12:45
50313.000
??
IO91TVJN70 heard FT8 CQ -3dB
24-Nov 12:45
50145.000
??
59
24-Nov 12:44
50004.200
??
bcn fm io70oj
24-Nov 12:44
50145.000
??
EM60HQEM79
24-Nov 12:42
50145.000
??
EM60HQEM89
24-Nov 12:41
144441.400
??
JO50UFJN54QK in&out
24-Nov 12:38
50260.000
??
EN82FN31
24-Nov 12:38
140012.600
??
tnx QSO
24-Nov 12:37
50260.000
??
EN82FN31
24-Nov 12:37
50006.000
??
BEACON 518 QSB
24-Nov 12:33
50145.000
??
EM60HQEK99IG
24-Nov 12:28
50145.000
??
5/6 peaks tnx
24-Nov 12:24
144367.000
??
JN48KN10 Tnx Sakis QSO 189
24-Nov 12:10
50145.000
??
5/6 peaks tnx
24-Nov 12:00
50016.000
??
bcn fm io91ps 529 es
24-Nov 11:57
50260.000
??
FN31KIEM95CQ
24-Nov 11:54
95000.000
??
ultimas llamadas
24-Nov 11:50
50280.000
??
CQ MSK144 0dB
24-Nov 11:46
50260.000
??
24-Nov 11:41
50260.000
??
MSK TU
24-Nov 11:40
50260.000
??
Tnx John
24-Nov 11:35
144450.500
??
JN66OAJN24GB cw519BCN-QSB
24-Nov 11:27
50021.500
??
bcb 579 es
24-Nov 11:23
50280.000
??
JO41TWIM98PB 0 4.1 1511 & CQ EA5/G3XGS IM98
24-Nov 11:12
144433.000
??
JO50UFJN55VF in&out
24-Nov 10:57
145725.000
??
JO50UFJN57LK S7 @7Ele v
24-Nov 10:47
144404.000
??
JN66OAJN35PA cw519BCN
24-Nov 10:47
50280.000
??
24-Nov 10:16
144418.700
??
JN66OAJN55AD cw529BCN-switch ON
24-Nov 10:15
50280.000
??
MSK tnx for MS QSO
24-Nov 10:14
50280.000
??
-04dB MSK144 2 SEC BURST
24-Nov 10:04
50280.000
??
NOW CQ MSK144 -04dB
24-Nov 09:46
144205.000
??
JN23JN03DS 2m 70 cm 73 Geoges
24-Nov 09:35
144205.000
??
JN23JN03 2m 70cm 73 Geoges
24-Nov 09:32
144320.000
??
JN25KUJN37LK 73.
24-Nov 09:25
70000.000
??
tks tks tks
24-Nov 09:25

 

Powered by 9H1LO DX Engine