DXCC info for YO9AYN:

Main Prefix YO
Country Name Romania
WAZ Zone 20
ITU Zone 28
Continent EU
Latitude 44.40
Longitude -26.10
UTC shift -2.0